Ta med kjøretøyet til Hellas

Ta med kjøretøyet til Hellas
Du kan ha ditt norske kjøretøy i Hellas uten å betale skatt for det i seks måneder. Etter dette må du importere den og betale vanlige veiavgifter, eller du må ta kjøretøyet ut av landet for en lengre periode. Flere varianter av straff kan bli brukt dersom du blir stoppet og ikke kan bevise at kjøretøyet ditt ikke har overskredet seksmånedersregelen. Noen tollbetjenter vil kreve deg for dagsbøter, og det kan bli dyrt. Andre nøyer seg med en engangsbot, atter andre kan beslaglegge kjøretøyet. Uansett; bevisbyrden er din. Derfor bør du ta vare på dokumentasjon på innreisedatoen, for eksempel fergebilletten som viser at bilen var ombord.

Ta med greskregistrert bil til Norge
For å kunne ta greskregistrert bil med til Norge kreves det som hovedregel at du enten har fast oppholdssted utenfor Norge, eller at du oppholder deg i Norge mindre enn to år. Merk deg at det er uvesentlig hvem som eier bilen hvis du skulle få bot på grunn av ulovlig bruk. Det er den som innfører eller disponerer bilen som må punge ut. Bilen kan også holdes tilbake av Tollvesenet som sikkerhet for avgifter.

Forsikring
Før du reiser er det lurt å sjekke bilforsikringen din. Hva dekker den i utlandet, og hvor lenge? Vanlig ansvarsforsikring gjelder automatisk i alle EU-land. Men dersom du trenger hjelp utover dette, for eksempel til tauing, transport, hjemreise og så videre, krever de fleste forsikringsselskap kaskoforsikring. Merk at hvis du kjøper bil i Hellas har du krav på å få overført eventuelle bonuspoeng fra Norge. Greske myndigheter krever oppholdstillatelse og skattenummer (AFM) i forbindelse med bilkjøp. Nye regler fra januar 2003 styrker forbrukerens rettigheter i forbindelse med biluhell i utlandet. Såkalt “fjerde skade-direktiv” gjør at udekkede krav for ting som egenforsikringen ikke dekker skal få lettere gjennomslag og raskere behandling. Det kan være grunnlag for å gi gebyr dersom utbetalingen skjer for sent.

Kontaktinformasjon

Kreta Eiendom SA
Arkadiou 1
74131 Rethymno
Crete
Greece

EOT-license 1041E60000079301

Åpningstider

Sommersesong
Mandag og onsdag 9-17
Tirsdag, torsdag og fredag 9-22
Lørdag 10-15

Sosiale medier

Nyhetsbrev

Vi sender ut informasjon om våre siste prosjekter, eiendommer for salg og leie.