Utgifter ved kjøp

Utgifter i forbindelse med å kjøpe eiendom i Hellas

euro_money

Eiendommens ligningsverdi (objective value) er grunnlag for transaksjoner og skatteutregninger og den fastsettes av staten. Disse verdiene er beregnet av Notarius Publicus og Inland Revenue Service for hver enkelt eiendom, og er basert på offentlige data relatert til priser pr kvm samt andre egenskaper ved eiendommen. Ligningsverdien (objective value) utgjør informasjon som er tilgjengelig for allmennheten.

Markedsverdi (Commercial value) på eiendommen er den pris selger ber om for sin eiendom ved salg. Den er vanligvis høyere enn ligningsverdien (objective value).

Noen av utgiftene som kjøper må betale ved kjøp av eiendom, er basert på eiendommens verdi som er satt i kjøpekontrakten.

Ligningsverdien (objective value) er vanligvis den som oppgis i kontrakten. I tilfeller hvor ligningsverdien (objective value) er høyere enn markedsverdien (Commercial value) så er det den sist nevnte prisen som gjelder og som da noteres i kjøpekontrakten.

Nedenfor finner du en kort liste over de utgifter som man må regne med i forbindelse med kjøp av eiendom i Hellas.

Kjøper:

«Transfer tax» eller eiendomsskifteskatt 
Eiendomskjøp i Hellas er gjenstand for beskatning. Det er obligatorisk å betale skatt for kjøpet før signering av kontrakten. Hvor mye man skal betale i skatt, beregnes ut ifra verdien som er satt på eiendommen i kontrakten.

Når det gjelder bygninger:
–    Dersom byggelisens ble utstedt før 01.01.06, blir skatten belastet med 3,09% av eiendommens verdi nevnt i kontrakten.
–    Dersom byggelisens ble utstedt på eller etter 01.01.06 og selgeren er en eiendomsutvikler/entreprenør, vil beskatning på 24% av kjøpesummen gjelde.

«Municipality tax» eller kommunal skatt
Et beløp på 3% av «transfer tax» skal betales til den lokale kommunen.

Notar avgift
Notar avgiften er i de fleste tilfeller beregnet på

​ 0.8% + 24% mva​

av eiendommens verdi oppgitt i kontrakten.

«Land Registry fee» eller Grunnboks-avgift
Denne skatten inkluderer rettigheter til registeret, sertifikater og dokumentavgift. De beregnes til 0,475% – 0,575% av eiendommens verdi oppgitt i kontrakten, pluss 2​4​ % mva (moms).

Advokat utgifter
Som regel 1% av eiendommens pris eller minimum 1.500 Euro pluss avgifter.
De juridiske kostnadene er også påvirket av omfaget av tjeneser som leveres av advokaten. Det er etter avtale og gjensidig enighet samtykke mellom kjøper og advokat.

Meglers kommisjon
Kjøper betaler 2,5%

​ + 24% mva​

av eiendommens pris.

Selger:

Arveavgift
Denne avgiften har 3 skalaer og er beregnet på ligningsverdi (objective value) når slik avgift er nødvendig, altså i forbindelse med arv.

Sertifikat av en ingeniør
Iflg 4178/2013 lov, er et sertifikat av en ingeniør påkrevd. Sertifikatet skal si at eiendommen er i samsvar med den aktuelle byggetillatelse eller andre juridiske plantegninger/skisser. I tilfeller hvor disse konstruksjoner har blitt utført/gjennomført eller andre vilkårlige konstruksjoner har blitt installert, bør det være bevist at de er godkjent og at evt gebyrer eller bøter som kan ha tilfalt eiendommen, er betalt.

«Energi Performance Certificate»
Dersom eiendommen er større enn 50 kvm, vil man måtte betale en Energy Performance Certificate for å kunne gå videre med kjøpekontrakten. Dette sertifikatet er levert av en sertifisert ingeniør/tekniker.

Meglers kommisjon
Selger betaler 2,5% av eiendommens pris som en avgift til eiendomsmegler.

Contact information

Kreta Eiendom SA
Arkadiou 1
74131 Rethymno
Crete
Greece

EOT-license 1041E60000079301

Business Hours

(winter season)
Monday, Wednesday and Friday 9:00-17:00
Tuesday, Thursday 9:00-21:00
Saturday 10:00-15:00

Social media

Newsletter

We send out information about our latest developments, properties for sale and for rent