Kjøp av eiendom i Hellas

Kjøp av eiendom i Hellas er styrt av den Gresk Sivile Kode, eller enklere sagt iflg Gresk Lov. En notarialbekreftet «Salgskontrakt» og oppføring i «Grunnboken» er nødvendig for kjøpet. Retten til eiendom er bare fullstendig etter at handelen er skrevet inn i det greske «Landregisteret» også kalt Grunnboken.

Salgskontrakt
Greske eiendomsoverdragelser blir effektuert ved å inngå en notarialbekreftet, korrekt utført salgskontrakt. Av en slik kontrakt kreves det at eiendommen som overdras/kjøpes må være nøyaktig og riktig beskrevet, salgsprisen skal være med, betalingsforfall, regler for kontraktsbrudd i form av for sein betaling og/eller heving av kontrakten, for at den skal godkjennes og bli notert i Grunnboken.

Boliglånsregister

Iflg Gresk Lov skal endringer i forbindelse med boliglån registreres i «Boliglånsregisteret for eiendomsoverdragelser» for å være gyldige. Hver notering i dette registeret er verifisert i form av potensiell eiers navn, om og når vedkommende overtok eierskapet og i hvilken juridisk form dette ble registrert/foretatt, evt om der er heftelser, servitutter, juridiske tvister er registrert etc.

Landregisteret/Grunnboken

Grunnboken har myndighet i bestemte områder/kommuner. De opererer i henhold til tomter og ikke eiere, offentlig kunngjøringer som er notert i forhold til tomten etc.

Prosedyre for kjøp av eiendom i Hellas

Så snart du har funnet en eiendom og er klar for å gjennomføre kjøpet, er der noen grunnleggende trinn du må følge:
1.    Første trinn er å finne en advokat, som vil være ansvarlig for å utføre handlinger på dine vegne, gjennomføre Boliglånsregisteret for eiendomsoverdragelser og Grunnboken. Gjøre undersøkelser i forbindelse med eiendommen, delta i å sette opp kontrakten i samarbeid med en Notarius Publicus. Opprette en fullmakt, slik at han/hun kan signere alle nødvendige papirer på vegne av deg, med eller uten din tilstedeværelse. Dette for å beskytte dine interesser, samt å garantere at transaksjonen utføres i henhold til lover og regler til kjøpet er gjennomført.

Et par eksempler der advokaten kan være av assistanse til deg som kjøper er:

1.    Innhente Tax Registry Number (AFM) eller gresk skatteregisternummer som utstedes av Skatteetaten i Hellas.
2.    Åpne en konto for kjøper i gresk bank

Så snart advokaten har undersøkt eiendommen grundig, i forhold til de opplysninger som selgeren presenterer, og i tillegg sørget for at eiendommen er fri for heftelser, er det trygt å gjennomføre/ fortsette med handelen. Sjekket og dobbeltsjekket!

2.    For at enhver eiendoms kjøpekontrakt skal være gyldig, må den være signert/utført ved tilstedeværelse av Notarius Publicus. Notarius Publicus handler ikke til fordel for verken kjøper eller selger. Han/hun er en offentlig tjenestemann som utferdiger kjøpekontrakter med assistanse av kjøpers og selgers advokater. Kjøpekontrakten leses og signeres av begge parter i nærvær av Notarius Publicus, etter å ha blitt fullt ut forstått, og at de svar er blitt gitt til eventuelle spørsmål som kan dukke opp fra begge parter.

3.    Notarius Publicus har ansvaret for verifisering og registrering av transaksjonen i offentlige registre, slik at kjøper overtar den offisielle tittelen og eierskapet til eiendommen, sammen med relevant dokumentasjon fra Boliglånsregisteret.

4.    Dersom regionen, der eiendommen ligger, har et Boliglånsregister, så skal eiendommen også registreres her under kjøpers navn. Advokaten kan også bistå med dette.

”Ved å bruke Kreta Eiendom vil den juridiske prosessen i forbindelse med eiendomskjøp bli mye enklere enn du kan forestille deg. Vi gjør det hele for deg!”

 

IMG_7150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anthula Mumutzi
Advokat, Kreta Eiendom

Contact information

Kreta Eiendom SA
Arkadiou 1
74131 Rethymno
Crete
Greece

EOT-license 1041E60000079301

Business Hours

(winter season)
Monday, Wednesday and Friday 9:00-17:00
Tuesday, Thursday 9:00-21:00
Saturday 10:00-15:00

Social media

Newsletter

We send out information about our latest developments, properties for sale and for rent